Ekklesia Leiden in tijden van corona

zondag 26 april

serie Duurzaamheid

 

 

De tweede scheppingsdag –

Het uitspansel

Voorganger: Henk Schouten

zang, techniek, etc.: velen

Hier kunt U de viering  zien.

Hieronder vindt U de orde van dienst.

Als U een blauwe knop(Picture-in-picture) in beeld ziet, kunt U de liturgie volgen, samen met het beeld.

Meditatieve muziek

Thijs Dercksen, opus 19, nr. 21

Welkom

Welkom

Hartelijk welkom bij deze digitale viering van de Ekklesia in Leiden. Vandaag zijn we op Tengnagel aan de noordkant van de Merenwijk in Leiden, bij de Kagerplassen en naast de Zijl. Het is de tweede dienst in de serie over duurzaamheid. Daarom wil ik U een paar overwegingen meegeven in samenhang met de natuur hier om ons heen.

We volgen in deze serie de dagen van de schepping in Genesis 1. Voor vandaag de tweede dag met de scheiding van de wateren in de hemel en het water op aarde, gescheiden door het uitspansel, met een uitstapje naar de derde dag. En ik wil eindigen met de hoop op een nieuwe toekomst, waarin geen onrecht en ziekte meer is en de aarde bewoonbaar blijft voor alles wat leeft.

Schriftlezing

door Joan van der Weij

Genesis 1:1-10

Genesis 1:1-10 (Willibrordvertaling 1995)

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag op de vloed, en de Geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God: `Er moet licht zijn!’ En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.

En God zei: `Er moet uitspansel zijn tussen het ene water en het andere.’ En God maakte het uitspansel; Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede dag.

En God zei: `Het water onder de hemel moet naar één plaats samen­vloeien, zodat het droge zicht­baar wordt.’ Zo gebeurde het. Het droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was.

Genesis 2:4b-7

Genesis 2:4b-7 (Willibrordvertaling 1995)

Toen de Heer God de aarde en de hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de Heer God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen, om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof, dat hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levens-adem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.

Overweging

Lied (orgelimprovisatie)

De hemel ontvouwt de glorie van God

De hemel ontvouwt de glorie van God, het uitspansel roemt het werk van zijn handen.

De dag geeft het door aan de volgende dag, de nachten vertellen elkaar wat zij weten.

Het is geen spreken, er zijn geen woorden en hun stemmen zijn niet te horen; toch overal wordt hun ritme vernomen, hun echo reikt tot de rand van de aarde.

De hemel ontvouwt de glorie van God, het uitspansel roemt het werk van zijn handen.

Hij heeft voor de zon een tent  opgeslagen, een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt, een held die juichend zijn tocht onderneemt, dat is de zon, hij klimt langs de hemel en daalt af aan de uiterste grens en niets blijft voor zijn hitte verborgen.

De hemel ontvouwt de glorie van God, het uitspansel roemt het werk van zijn handen.

Overweging

Lied

In de hemel onze vader

In de hemel onze vader, in een hemel die te hoog is, waarom zijt Gij niet op aarde, hier nu God in mensen vrede?

Zijt Gij God en niet bij machte moord en doodslag te voorkomen? Waarom geeft Gij ons de vrijheid elkaar zinloos te doen lijden.

Scheur de wolken, kom bevrijden.

Plant uw geest in onze harten – zend uw kracht in onze handen – dat wij leren lief te krijgen – onze naaste, vriend en vreemde.

Dat wij medicijnen vinden tegen het ondraaglijk lijden. Dat de groten dezer aarde zich bekeren tot de armen.

Dat wij nieuwe wetten maken om de honger uit te bannen. Dat wij gouden plannen smeden tot beëindiging van lijden.

Scheur de wolken, kom bevrijden.

Gebed

Onze Vader

Onze vader

Onze Vader in het verborgene Uw naam moet worden gekend en volbracht.

Uw rijk van vrede zal worden gevestigd, uw wil geschiede: hemel op aarde.

Geef ons vandaag ons brood, en morgen scheld kwijt onze schulden, zoals wij kwijtschelden een ander zijn schuld.

En beproef ons niet boven onze kracht. En bevrijd ons uit de macht van onrecht. Want van U is de toekomst en alle kracht in ons in van U.

En alle heerlijkheid komt U toe in eeuwigheid.

Zegenbede

Zegenbede

De Eeuwige zegene en behoede U, de Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt u contact met de voorganger of anderszins reageren op deze pagina, dan kan dat via vieringen@ekklesialeiden.nl 

Wilt u het werk van de Ekklesia steunen? Dan zijn uw giften welkom op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia te Leiden

Voor de kinderen

Samuel maakt David koning

Vandaag is de eerste zondag in een blok van vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staat 1 Samuel 16:1-13 centraal:  Samuel maakt David koning.

Jullie kunnen kijken en luisteren naar het Bijbelverhaal, of het thuis samen lezen. En we hebben deze week twee activiteiten voor jullie. Je vindt ze hieronder.

De nieuwe koning

Samuel zucht diep. Samuel is verdrietig om koning Saul. Hij had zo gehoopt dat Saul een goede koning zou worden, maar nu heeft hij alweer niet naar God geluisterd! ‘Samuel’, zegt God ‘stop met verdrietig zijn. Ga naar Isaï in Bethlehem, een van zijn kinderen zal de nieuwe koning worden’.

‘Wat?!” zegt Samuel geschrokken, ‘dat kunt u niet doen. Saul is nog steeds koning, en als hij hoort dat ik een nieuwe koning kies, dan wordt hij vreselijk boos’.

‘Wees niet bang’ zegt God, ‘we houden het nog geheim voor Saul. Offer een koe en nodig de familie van Isaï uit voor het eten. Neem stiekem een kruikje mee met olie erin. Ik zal je vertellen wie de nieuwe koning wordt, en dan moet jij olie over zijn hoofd gieten’.

Samuel gaat naar Bethlehem. Isaï roept zijn zonen één voor één. Nieuwsgierig wacht Samuel af: wie van deze zonen zal de nieuwe koning worden? Als eerste komt Eliab, de oudste zoon. Wat is hij groot en sterk! Natuurlijk, denkt Samuel, God heeft Eliab uitgekozen! Hij ziet eruit als een echte koning. Maar dan hoort Samuel Gods stem. ‘Nee, Samuel. Je moet niet kijken naar hoe iemand eruitziet. Ik kijk naar hoe iemand van binnen is.’ De volgende zoon komt naar Samuel toe: Abinadab. Maar weer hoort Samuel Gods stem. ‘Nee, ik heb hem ook niet uitgekozen.’ De volgende zoon van Isaï heet Samma. Zou hij dan de nieuwe koning zijn? ‘Nee,’ hoort Samuel en bij de volgende zoon nog een keer: ‘Nee…’ Ook de zoon die daarnaast staat is niet de nieuwe koning. Nu is Samuel al aangekomen bij de allerlaatste zoon. Heeft God hém dan uitgekozen? Nee, alweer niet! Samuel snapt er niks van. Er zijn geen zonen van Isaï meer over.

Wie wordt dan de nieuwe koning van Israël? ‘Heeft u misschien nog ergens een zoon?’ vraagt Samuel aan Isaï. ‘Tja,’ zegt Isaï, ‘ik heb nog wel een zoon, David. Maar dat is nog maar een jongen. Hij past op mijn schapen en geiten.’ ‘Ga hem halen,’ zegt Samuel. ‘We beginnen niet met eten voordat hij er is.’ Isaï laat David halen. Het is een knappe jongen met rood haar. Met grote ogen kijkt hij Samuel vragend aan. Dan hoort Samuel Gods stem, luid en duidelijk: ‘Pak je kruikje met olie, Samuel. Hij is het.’ Samuel laat David op zijn knieën zitten. Zijn broers staan om hem heen. Samuel giet de olie over Davids hoofd. Op dat moment komt God heel dicht bij David. Zijn geest komt in hem en Samuel weet: hier is iets heel bijzonders gebeurd. Later, als David groot is, wordt hij de nieuwe koning van Israël.

vragen voor 4-8 jaar

 

 • Waarom stuurt God Samuel naar het gezin van Isaï?
 • Samuel denkt dat Eliab de nieuwe koning wordt. Weet jij waarom?
 • Stel dat er iemand uit jouw familie koning of koningin moet worden. Wie zou je kiezen en waarom? – David is niet thuis. Waar is hij? Waarom wordt hij geroepen?
 • Wat zegt God tegen Samuel als David binnenkomt?
 • Hoe weten vader Isaï, David en zijn broers dat God David heeft uitgekozen om koning te zijn?

Nabespreking

Om te weten: David is nog maar een jongen als Samuel hem koning maakt. Maar het duurt nog heel lang voordat David echt koning ís! Als Samuel David zalft, is Saul nog koning. Pas als David dertig jaar oud is en Saul dood is, wordt David koning. David regeert veertig jaar als koning. Hij is niet de eerste, maar wel de bekendste koning van Israël. De jongste David is de jongste van acht jongens. In de tijd van de Bijbel was de oudste zoon de belangrijkste: hij volgde later zijn vader op als hoofd van de familie. Daarom denkt Samuel eerst ook dat Davids oudste broer Eliab de nieuwe koning zal worden. Van de jongste uit het gezin verwachtten de mensen geen grote dingen. Maar God kijkt niet naar leeftijd of je plek in het gezin. Hij kijk naar de binnenkant, naar je hart, en of je op hem vertrouwt.

Om over te praten: Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

vragen voor 8-12 jaar

 

 • Hoe zou jij je hebben gevoeld als jij een van Davids broers was geweest? Dat jij niet werd uitgekozen, maar je kleine broertje wel?
 • Waarom kiest God David uit om koning te worden?
 • God zegt: ‘Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is.’
  • Vind jij wat je aan de buitenkant van mensen ziet belangrijk?
  • Vind je je eigen buitenkant belangrijk? Of meer je binnenkant? Of allebei?
  • Hoe kun je bij mensen meer leren letten op de binnenkant? Want je ziet de buitenkant toch altijd het eerst? Hoe doe je dat dan?
Vandaag hebben we weer twee knutsels, voor de jonge, en voor de oudere kinderen. Klik op jouw knutsel en  je krijgt een nieuwe pagina, die vertelt wat je moet doen.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden