Ekklesia Leiden

zondag 19 april – In den beginne

in tijden van corona

 

Paasmorgen

Voorganger: David van Veen

zang, techniek, etc.: velen

Paascollecte voor straatpastoraat Leiden

Leiden telt zo’n 400 daklozen, voor hen is het onmogelijk om de regels van de regering te volgen en thuis te blijven. Zij verblijven soms nog steeds buiten, anderen hebben tijdelijk onderdak kunnen vinden in de daklozenopvang of binnen hun netwerk. Ook voor de mensen die in de daklozenopvang verblijven zorgt het coronavirus voor veranderingen. Zowel daklozen als thuislozen hebben moeite met de veranderingen die het coronavirus met zich meebrengt. Vaak gaan hun vaste afspraken met vrienden, familie en hulpverleners niet door. Hierdoor moeten zij hun leven opnieuw structuren. Ook in deze periode blijft het straatpastoraat betrokken bij de dak- en thuislozen. Straatpastor, Femke Post, die u toesprak tijdens de dienst op eerste Paasdag 2019, is niet meer aanwezig in de daklozenopvang, maar zoekt mensen wel op straat op, heeft telefonisch contact met hen en maakt individuele afspraken. Op deze manier blijft ze betrokken bij de doelgroep en kan zij de gewenste geestelijke ondersteuning bieden.
Uw bijdrage kunt u digitaal overmaken op rekeningnummer NL42 INGB 0003.3133.66 tnv. SDFH Leiden met vermelding ‘collecte Straatpastoraat’.

Hier kunt U de viering  zien.

Hieronder vindt U de orde van dienst.

Als U een blauwe knop(Picture-in-picture) in beeld ziet, kunt U de liturgie volgen, samen met het beeld.

Lied

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Welkom

Schriftlezing

door Ceciel

Genesis 1, 1-5

 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

 

 

muziek

Ottorino Respighi Tre Preludi nr 3

door Ronald

Overweging

Lied

De boom is de aarde dankbaar

Gebed

Gezongen Zegenbede

Lied

Ander, ouder

Ander, ouder,

Iemand in ons verborgen:

plotseling oplaaiend vuur van visioenen,

aanschijn der aarde vernieuwend.

 

Rede, dwaasheid, hart,

onbedwingbare

die ons weten doet

wat wij niet weten

wat onmogelijk is bij mensen en goden.

 

Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij,

In onze handen klemmen wij wichelroeden,

spiegels en zwaarden.

 

En neerdrukt ons droefheid om het gedane,

om niet te keren woorden

om wat groeide,

om wat versteende,

verwaaide.

 

Jij, nog naamloze,

adem ons open

en wek in ons weerbarstig geheugen

wat wij zagen met onze vroegste ogen

en doe ons gaan in tranen

maar ongebroken

door de nacht van de schepping

en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:

 

blinde muren

zacht licht water geworden

en aan de overzijde

rozensteden

en de zang van de lijster.

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt u contact met de voorganger of anderszins reageren op deze pagina, dan kan dat via vieringen@ekklesialeiden.nl

Wilt u het werk van de Ekklesia steunen? Dan zijn uw giften welkom op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia te Leiden

Voor de kinderen

boodschap voor de wereld

Vandaag hebben 2 knutsels, voor de jonge, en voor de oudere kinderen. Klik op jou knutsel en  je krijgt een nieuwe pagina, die vertelt hoe je moet doen.

En zo komt het er dan uit te zien …

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden