Ekklesia Leiden in tijden van corona

zondag 17 mei

serie Duurzaamheid

 

 

De vijfde scheppingsdag –

Verbonden met vogels en vissen

Voorganger: Japke van Malde

zang, techniek, etc.: velen

Hier kunt U de viering  zien.

Een pdf van de orde van dienst vindt u hier.

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt u contact met de voorganger of anderszins reageren op deze pagina, dan kan dat via vieringen@ekklesialeiden.nl

Wilt u het werk van de Ekklesia steunen? Dan zijn uw giften welkom op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia te Leiden

Voor de kinderen

David en Abigaïl

Deze zondag is de laatste zondag in een blok met vier verhalen over David. Vandaag staat 1 Samuel 25:2-13 en 1 Samuel 25:18-35 centraal. David luistert naar Abigaïl, de vrouw van Nabal.

Luister je mee naar het Bijbelverhaal? Er is ook weer een activiteit voor jullie.

Het verhaal: David en Abigaïl

Abigaïl is getrouwd met de rijke Nabal. Hij heeft wel drieduizend schapen en duizend geiten. Er werken heel veel herders voor hem die voor zijn dieren zorgen. Nabal is een rijke man, maar het is geen goede man. Hij is slecht en doet gemene dingen.

Op een dag rent er een herder naar Abigaïl: ‘Abigaïl! Abigaïl! Moet u horen wat Nabal heeft gedaan! U kent David toch wel? Hij woont in de woestijn, samen met zijn soldaten. Hij woont daar omdat hij op de vlucht is voor Saul.’ Ja, die kent Abigaïl wel. ‘Nou,’ zegt de herder, ‘David is heel goed voor ons. Hij blijft altijd bij ons in de buurt. Hij beschermt onze schapen. Samen met zijn soldaten lijkt hij op een sterke muur die om ons heen staat. Niemand kan een schaap van ons stelen. Maar nu heeft Nabal iets verschrikkelijks gedaan!’

 ‘Wat heeft hij gedaan?’ vraagt Abigaïl ongerust. ‘David wilde Nabal om eten vragen, maar weet u wat Nabal toen heeft gezegd? Hij heeft gezegd dat David maar een onbelangrijk weggelopen knechtje is en dat hij hem geen eten geeft.’ ‘O nee! Is David boos?’ ‘Boos?? Hij komt op ons af met al zijn soldaten en ze hebben zwaarden bij zich!’

Abigaïl slaat geschrokken haar handen voor haar mond. Even staat ze stokstijf stil, maar dan weet ze wat ze moet doen. Ze pakt al het eten dat ze kan vinden en ze stuurt haar knechten op weg. Dan gaat ze er zelf op haar ezel achteraan, dwars door de bergen.

David is woest! Het hele jaar heeft hij de dieren en herders van Nabal beschermd en nu wil Nabal hem niet eens eten geven. En nog erger: Nabal lacht David uit. Hoe durft hij! ‘We gaan eropaf, mannen!’ roept David en hij houdt zijn zwaard in de lucht. ‘We vallen die Nabal aan!’

Maar dan laat hij zijn zwaard verbaasd naar beneden zakken. Wie komt daar nu aan? Een vrouw op een ezel. Wat is ze mooi! Ze klimt van haar ezel en ze buigt diep voor David op de grond. ‘Alstublieft, heer! Niet boos zijn. Vergeef ons. Ik heb cadeaus en eten meegenomen. Luister naar mij, niet naar Nabal. Hij is een domme man. U bent juist heel belangrijk. In uw familie zal altijd iemand koning zijn! Maar alleen als u geen verkeerde dingen doet. U mag geen wraak nemen en onschuldige mensen doden. Doe geen dingen waar u later spijt van krijgt!’

David kijkt Abigaïl vol bewondering aan. Wat een slimme vrouw is dat, en wat zegt ze wijze dingen. ‘Je hebt gelijk,’ zegt David. ‘God heeft jou gestuurd om mij te stoppen. Ik ga niet met Nabal vechten.’ Met een glimlach kijkt David Abigaïl na terwijl ze wegrijdt op haar ezel. Haar manden met eten staan naast hem op de grond. ‘Wauw, wat een bijzondere vrouw is dat!’ zegt hij.

En weet je? Later, als Nabal er niet meer is, gebeurt er iets bijzonders: David en Abigaïl gaan dan samen trouwen! 

vragen voor jonge kinderen

Om over te praten

  • David is heel boos op Nabal. Ben jij weleens boos geweest omdat iemand gemeen deed tegen jou, terwijl jij niks gedaan had? Vertel erover.
  • Abigaïl snapt dat David boos is. Ze weet meteen wat ze doen moet. Wat neemt ze voor David mee?
  • Wat zegt Abigaïl tegen David als ze hem ziet?
  • Wat vindt David ervan dat Abigaïl hem eten en cadeaus geeft, en mooie woorden zegt?

 

 

Nabespreking

vragen voor oudere kinderen

  • Stel je voor, Nabal en Abigaïl zijn jouw buren. Iemand vraagt aan jou om hen te beschrijven. Wat zou je over hen vertellen?
  • Waarom wil David Nabal vermoorden?
  • Waardoor verandert David van gedachten en vermoordt hij Nabal niet?
  • Ben jij weleens iets van plan geweest maar veranderde je van gedachten toen iemand er met je over ging praten? Hoe ging dat?

opdracht

Wat voor eten denk je dat Abigaïl voor David mee heeft genomen? Maak er een tekening van.

Vraag of jij vanavond voor het eten mag zorgen. Kook je zelf, of ga je helpen in de keuken?

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden