Ekklesia Leiden in tijden van corona

zondag 14 juni

 

 

Lichaam

Voorganger: Christiane van den Berg

zang, techniek, etc.: velen

liturgische schikking:

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
In mijn letters staat geschreven,
dat alleen de Geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven
wat je leest.

Huub Oosterhuis

Alle liturgische schikkingen van Monique kun je hier vinden

Hier kunt U de viering  zien.

Een pdf van de orde van dienst vindt u hier.

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt U contact met de voorganger of anderszins reageren op deze pagina, dan kan dat via vieringen@ekklesialeiden.nl

Wilt u het werk van de Ekklesia steunen? Dan zijn uw giften welkom op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia te Leiden

Voor de kinderen

Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel?

Vorige week heeft Willeke het verhaal vertelt van de rijkste man van de wereld. Waarin Jezus vertelde over Gods nieuwe wereld. Jezus zei: “Gods nieuwe wereld is de grootste schat waar je naar op zoek kunt gaan. De allermooiste parel die je kunt vinden. Als je Gods nieuwe wereld ziet, dan weet je: ‘Dáár wil ik bij horen. Wat het ook kost.’”

Vandaag gaat het weer over Gods nieuwe wereld. ‘In Gods nieuwe wereld zal iedereen op dezelfde manier behandeld worden.’

  • Ben jij altijd op dezelfde manier behandeld als je vrienden/vriendinnen of je broertjes/zusjes?
  • Ben je weleens jaloers geweest als iemand anders meer kreeg dan jij?

Het verhaal: Dat is niet eerlijk!

‘Beste vrienden,’ zegt Jezus tegen Petrus en Johannes en de andere leerlingen. ‘Ik heb jullie al veel verteld over Gods nieuwe wereld. Die prachtige wereld waar jullie ook bij mogen horen. Ik vroeg jullie om mijn leerlingen te worden, en dat deden jullie. Daar zal God jullie een grote beloning voor geven. Ik wil jullie een verhaal vertellen waar je iets van kunt leren. Luister!

Er was eens een man die een wijngaard had, een grote tuin met allemaal druivenplanten. Jullie weten het, als je een wijngaard hebt, dan heb je het altijd druk.’ Petrus knikt. Hij is visser, maar hij weet hoe druk het is als je een wijngaard hebt. Je moet het onkruid weghalen. En de slakken. Je moet elke dag wel honderd keer naar de put om water te halen, omdat de druivenplanten anders doodgaan. En als de druiven rijp zijn, dan moet je ze heel voorzichtig plukken. Een wijngaard, dat is veel werk.

Jezus vertelt verder. ‘Op een ochtend gaat de boer van de wijngaard naar de stad om mensen te zoeken die hem kunnen helpen met al het werk. Hij ziet een groepje mannen langs de kant van de weg staan, met een schoffel in hun hand en een hoed op hun hoofd. Het zijn mannen die werk zoeken. ‘Ik heb jullie nodig,’ zegt hij tegen ze. ‘Als jullie vandaag in mijn wijngaard werken, krijgen jullie allemaal een zilveren munt.’ De mannen zijn blij. Een zilveren munt, dat is een mooi loon voor een dag hard werken. Ze gaan meteen aan de slag.

Later op de ochtend gaat de boer nóg een keer naar de stad om werkers te zoeken. Want er is nog zoveel te doen! Opnieuw gaat er een groepje mannen mee om te helpen in de wijngaard. De zon staat hoger en hoger. Het is bijna middag. Maar het werk is nog lang niet af. Er zijn nog zóveel druiven die geplukt moeten worden. De wijngaard is zó groot.

De boer heeft nog meer helpers nodig. Dus om twaalf uur gaat hij weer naar de stad, en om drie uur nog een keer. ‘Kom bij me werken,’ zegt hij tegen de mensen die met hun schoffel langs de kant van de weg staan te wachten. En weer gaat een groepje mannen mee.

‘We krijgen het werk nooit klaar, baas,’ zegt één van de helpers. ‘Je hebt gelijk,’ zegt de boer. ‘Ik ga zorgen dat er nog meer mensen bij komen.’ Het is al het eind van de middag. De boer gaat nog één keer naar de stad. Daar ziet hij een groepje mannen langs de kant van de weg zitten. Ze hebben lang uitgeslapen, en ze zijn veel te laat naar de stad gekomen om werk te zoeken. ‘Waarom staan jullie hier?’ vraagt de boer. ‘Waarom werken jullie niet?’ Eén van de mannen haalt zijn schouders op. ‘Tja,’ zegt hij. ‘Niemand heeft ons gevraagd.’ ‘Kom dan maar met mij mee,’ zegt de boer. ‘Je kunt in mijn wijngaard aan het werk. Ik zal jullie betalen.’ ‘Oké,’ zeggen de mannen. Ze staan op, lopen mee en gaan aan het werk.

De zon gaat onder. De werkers mogen stoppen. Het werk is klaar. Alle druiven zijn geplukt. De boer roept de mensen die voor hem gewerkt hadden, bij elkaar. Eerst betaalt hij de werkers die pas om vijf uur ’s middags begonnen waren. Hij geeft ze een zilveren munt. ‘Wow’, denken de mensen die al vanaf ‘s morgens vroeg bezig waren. ‘Dan krijgen wij vast wel víjf munten. Of misschien wel tien!’ Maar nee. Zij kregen precies hetzelfde loon: één zilveren munt. ‘Huh?’ zeggen ze. ‘Dat is toch niet eerlijk?

Wij hebben de hele dag keihard gewerkt in de brandende zon. Wij moeten veel meer geld krijgen dan die mannen die maar één uurtje bezig zijn geweest.’ De boer kijkt verbaasd. ‘Maar vrienden,’ zegt hij, ‘ik heb jullie toch niet oneerlijk behandeld? Ik had met jullie afgesproken dat je één zilveren munt zou krijgen. Dat heb ik jullie gegeven.

Dit is mijn geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers als ik andere mensen goed behandel?’

Het is even stil als Jezus is uitgepraat. ‘Ik zou ook wel een beetje boos zijn,’ zegt Petrus.

‘Ik ook,’ zegt Thomas. ‘Ja, maar Jezus heeft wel gelijk,’ zegt Johannes. ‘Je moet toch niet boos worden omdat iemand aardig is voor anderen?’ ‘Weet je,’ zegt Jezus. ‘Met dit verhaal wil ik jullie iets leren over Gods nieuwe wereld. Jullie werken heel hard. Jullie helpen mij al vanaf het begin. God zal jullie belonen. Maar er zijn ook mensen die er veel later bij komen. Misschien denk je: die doen toch veel minder? Maar zo denkt God niet. Hij is blij met iedereen die bij zijn nieuwe wereld wil horen. Mensen die er later bij komen, krijgen van hem net zo’n mooie plek als mensen die heel veel voor hem gedaan hebben. Zo goed is God.’

nabespreking

In het verhaal krijgen alle werkers evenveel betaald.

  • Waarom vinden sommige werkers het niet eerlijk dat iedereen hetzelfde betaald krijgt?
  • Waarom vindt de eigenaar dit wel eerlijk?
  • Hoe zou jij je voelen als je de hele dag heel hard gewerkt hebt en je hier net zoveel voor zou krijgen als de mensen die maar een uurtje hard gewerkt hebben?
  • Hoe zou jij je voelen als je maar een uurtje hard gewerkt hebt en je zou hetzelfde krijgen als de mensen die de hele dag hard gewerkt hebben?
  • Heb jij weleens meegemaakt dat iets niet eerlijk ging? Hoe voelde je je toen?

puzzel voor jonge kinderen

puzzel voor oudere kinderen

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden