Ekklesia Leiden in tijden van corona

zondag 10 mei

serie Duurzaamheid

 

 

De vierde scheppingsdag –

Het is de hoogste tijd

Voorganger: Trees van Montfoort

liturg: Christiane van den Berg-Seiffert

zang, techniek, etc.: velen

Hier kunt U de viering  zien.

 

Een pdf van de orde van dienst vindt u hier.

 

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt u contact met de voorganger of anderszins reageren op deze pagina, dan kan dat via vieringen@ekklesialeiden.nl

Wilt u het werk van de Ekklesia steunen? Dan zijn uw giften welkom op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia te Leiden

Voor de kinderen

David en Saul

gesprek met je kinderen

Om over te praten

Een gesprek met kinderen kun je intuïtief voeren. Je kunt je laten leiden door wat de kinderen zelf brengen. Vaak zijn spontane gesprekken levendig en gaan als vanzelf in op wat de kinderen nodig hebben.

Toch heb je als volwassene soms behoefte aan een houvast, want kinderen zijn onbevangen in hun vragen en ze worden niet begrensd door wat traditioneel gezegd en gedacht wordt.

Er zijn in een gesprek over een Bijbeltekst verschillende lagen te onderscheiden. We noemen drie lagen in een min of meer samenhangende volgorde. Maar het is niet zo dat die vragen ook in die volgorde besproken moeten worden. Het gesprek kan er kriskras doorheen gaan. En voel je voorál niet verplicht om alle vragen te stellen, het is alleen een aanbod, waarvan je mag kiezen wat je wilt.

Sommige vragen hebben een concreet antwoord, andere vragen gaan over wat het verhaal voor jou betekent.

Het zijn veel vragen. De bedoeling is om de gespreksleider bedacht te maken op dingen die voor kinderen belangrijk kunnen zijn. Vaak wordt onderscheid tussen vragen voor jongere en voor oudere kinderen gemaakt. Het heeft misschien meer zin om te kijken door welke vragen jullie kinderen zich laten leiden.

gesprek met je kinderen(2)

Een eerste laag: Wat gebeurt er en hoe verloopt het?
Antwoorden op deze vragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Of op Google.

  • Kun je het verhaal in eigen woorden weergeven? Een voorbeeldvragen: Waarom stampt Saul boos door de kamer van het paleis? (Saul is jaloers.) Van wie krijgt David hulp? (Jonathan en Michal.) Wat doen zij om te voorkomen dat David door hun vader wordt gedood?
  • Begrijp je het verhaal in zijn historische context? Voorbeeldvragen: Wie was koning Saul? Welke kinderen van Saul worden in het verhaal genoemd? Wat hebben David en Saul met elkaar te maken?

Een tweede laag: Betekenis van wat er staat.
Betekenissen kun je opzoeken in een woordenboek of in Google, maar wat het verhaal in jouw denken betekent, moet je zelf bedenken.

  • Ken je de belangrijkste woorden? Voorbeelden: Jaloers, speer, harp, waarschuwen, Goliath, Filistijnen, legerleider, godenbeeld, Samuel (in Rama)
  • Begrijp je waarom dingen gebeuren? Voorbeeldvraag: Waarom is Saul jaloers op David? Waarom vinden de mensen David een betere soldaat dan Saul?  Waarom beschermde Jonathan David? Waarom beschermde Michal David? Waarom zei Michal: ‘Ik moest David wel helpen, anders zou hij mij doden.’  
  • Herken je dingen van jezelf of van anderen in het verhaal? Voorbeeldvragen: Ben jij weleens jaloers geweest op iemand. Waarom? Hoe reageert Saul? Begrijp je zijn reactie? Wat zijn gevolgen van jaloers zijn?

 Derde laag religieuze duiding

  • Wat denk je van het stukje: “De volgende dag stuurde God weer een kwade geest naar Saul. Daardoor wist Saul niet meer wat hij deed.!”. Waarom zouden de schrijvers dat zó zeggen? En wat denk jij, waarom zou God dat gedaan hebben?
  • Wat zou de zin “Saul denkt: De Heer helpt David, maar hij helpt mij niet meer” betekenen? Waarom denkt Saul dat?
  • Jonatan en Michal hielpen David. Jonatan zag in dat God David nabij was. Michal hield van David (Zoals God van zijn volk houdt).
  • Heb jij ook wel eens ervaren dat God jou hielp? Heb jij wel eens iemand geholpen, die dat nodig had?
  • Waarom zou dit verhaal over de boze koning Saul in de bijbel staan? Wat kun je er van leren?

17 mei: Creatieve middag

Dit jaar wordt de Ekklesia 50. En dat willen we natuurlijk samen vieren. Niet met één enkel feestje, maar op meerdere momenten in het jaar. En omdat je van Pinksteren zou kunnen zeggen dat toen de beweging van de ‘mensen van de weg’ die de kerk werd is begonnen, daarom is Pinksteren het verjaardagsfeestje van de kerk. En daarom willen we onze eigen 50e verjaardag óók op deze dag een beetje vieren. Ondanks corona.

Bij een feestje horen liederen en een verrassing. En die liederen en de verrassing willen we samen met jullie gaan voorbereiden. We verklappen hier niet alles, want anders is het immers geen verrassing meer voor de grote mensen.

Maar vind je het leuk om te schilderen? Of om te zingen? Of om te dansen? Of allemaal? En om daar dan ook een filmpje van te maken voor de online-kerkdiensten?

Kom dan op zondag 17 mei om 13.00 uur naar de Hooglandse kerk. De grote deuren van de zomer-ingang staan voor jullie open.

Je ouders kunnen je rond 15.00 uur weer ophalen bij het Hooglandse Huys. Of vind je het fijn als je ouders in de buurt blijven? Ook dat kan, maar laat dat dan even weten. Dan zorgen wij dat alles op een corona-verantwoorde manier zal plaatsvinden.

Van de Ekklesia kunstenaars zijn Wim Kuin en Jan Halin er. En Lenna Schouten. Zij kan heel goed met kinderen dansen. Wim de Ru is er ook. Niet als dirigent van de Schola, maar als dirigent van jullie.

Laat even weten of je komt! Aanmelden kan tot zaterdag 16 mei via: KindernevendienstLSE@outlook.com En als je vragen hebt, dan kun je die ook via dit adres stellen.

Groetjes,

De feestcommissie en de leiding van de kindernevendienst

PS:

Kun je zelf niet komen op 17 mei, maar wil je toch meehelpen met de verrassing? Dat kan, laat dat dan ook even weten.

*Wij denken vooral aan kinderen (en kleinkinderen!) uit de basisschoolleeftijd. Ben je jonger en wil je ook meedoen? Dat kan. Laat het even weten, dan houden we daar rekening mee.

 

Sommige vragen hebben een concreet antwoord, andere vragen gaan over wat het verhaal voor jou betekent.

Het zijn veel vragen. De bedoeling is om de gespreksleider bedacht te maken op dingen die voor kinderen belangrijk kunnen zijn. Vaak wordt onderscheid tussen vragen voor jongere en voor oudere kinderen gemaakt. Het heeft misschien meer zin om te kijken door welke vragen jullie kinderen zich laten leiden.

2020 05 10

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden